משרד בוטיק העוסק בתחומי קניין רוחני, פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים ואינטרנט

תג: הגנה על פטנט

18 באפריל, 2013,

1 תגובות

היקף ההגנה שמעניק הפטנט ופרשנותו

היקף ההגנה שמעניק הפטנט ופרשנותו
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 20.2.11 בת"א 1580-04 שניתן על ידי כבוד השופט א' בכר. פסק הדין בערעור ניתן ביום 11.4.2013 בבית המשפט העליון, מפי ההרכב המשנה לנשיא מ' נאור, השופט ס' ג'ובראן, השופט נ' סולברג.
המערערת יוצגה על ידי עו"ד דניאל פריימן, המשיבה יוצגה על ידי עו"ד משה ש' גולדברג ועו"ד סבינה מאייר.
 
העובדות נשוא הערעור: המערערת והמשיבה עוסקים בייצור, שיווק ומכירה של רעפים קרמיים. 
לטענת המערערת, היא המציאה רעף המכיל תערובת של חרסיות מסוימות הנמצאות בישראל והעוברות תהליך סנטור (שריפה) בטמפרטורות נמוכות מהמקובל בענף. 
 
על אמצאה זו רשמה המערערת פטנט ישראלי מספר 138826 (להלן: פטנט 826). בהמשך לכך, המערערת גילתה כי בעזרת שילוב חרסיות עם חומרי גלם נוספים המצויים בישראל בתהליך סנטור העושה שימוש בטמפרטורות שריפה נמוכות, ניתן להקטין את עלויות הייצור ולשפר את איכות הרעף וצבעו. על כן, רשמה על אמצאה זו, המתייחסת לתערובת המשלבת בזלת וחרסית והנשרפת בטמפרטורה נמוכה, פטנט ישראלי מספר 141765 (להלן: פטנט 765). 
 
לטענת המערערת, המשיבה משווקת רעף בגוון דומה לצבע רעפיה עד כדי זהות. תוצאות בדיקת מעבדה שערכה המערערת ברעפיה של המשיבה מלמדות לטענתה, כי המשיבה חיקתה והעתיקה את רעפיה היחודיים והמוגנים בפטנטים, על ידי שימוש ברכיבים המופיעים בתביעות הפטנטים תוך שימוש באותה טמפרטורת סנטור.  
 
על כן, הגישה המערערת תובענה לבית המשפט המחוזי ועתרה לסעד של מתן צו מניעה קבוע שיאסור על המשיבה להפר את הפטנטים הרשומים על שמה ולסעד של פיצויים, לרבות פיצוי עונשי ופיצוי ללא הוכחת נזק. כמו כן, עתרה בבקשה להורות למשיבה להגיש דו"ח המפרט את כל המוצרים המפרים שיוצרו ונמכרו על ידה וכן על המצאת תיעוד מתאים למוצרים המפרים.
 
פסק הדין של בית המשפט המחוזי: פסק הדין של בית המשפט המחוזי קבע כי חברת קוניאל אנטוניו בע"מ (להלן: המשיבה) אינה מפרה פטנט ישראלי מס' 138826 ופטנט ישראלי מס' 141765 שבבעלות חסין אש בע"מ (להלן: המערערת) ואשר עניינם בייצור רעפים. 
 
בית המשפט המחוזי קבע, בהתאם להוראת סעיף 49(א) לחוק הפטנטים לפיה ההגנה המוענקת לבעל הפטנט חלה כלפי הפרה של "עיקר ההמצאה" המוגנת, כי באשר לפטנט 826, השוני בין חומרי הגלם המשמשים בכל אחד מתהליכי הייצור מחייב את המסקנה כי הפטנט אינו מופר. 
באשר לפטנט 765, בית המשפט הגדיר את עיקר האמצאה כשילובם של חומרי גלם בהרכב מסוים בתהליך סנטור בטווח טמפרטורה ייחודי. נקבע כי יש לקבל את טענת המשיבה לפיה הרעף שלה מכיל אחוזים שונים של בזלת וחרסית ביחס לרעף המערערת ומשכך לא ניתן לקבוע כי הפרה את הפטנט. 
 
תוצאות הערעור: בית המשפט העליון דחה את הערעור. 
בנוסף נפסק כי המערערת תישא בשכר טרחת עורכי דינה של המשיבה בסכום של 40,000 ש"ח.
 
הערת DWO: בפסק הדין יש חוסר בהירות לגבי הפרשנות של היקף המונופול הנקבע בתביעות הפטנט - פסק הדין מפרש את תביעה מספר 1 כתביעה התלויה בתביעות 2, 5, 9 וזאת למרות שמניסוח התביעה עולה כי המדובר בתביעה בלתי תלויה. חוסר בהירות זו יכולה להתפרש בניגוד להלכה המקובלת בארץ ובעולם לפיה תביעה בפטנט עומדת בפני עצמה (בלתי תלויה) אלא אם ניסוח התביעה מגדיר במפורש אחרת ובפרט תביעה מספר 1 תמיד תהיה תביעה בלתי תלויה!.
 
 
נקודות מרכזיות שנדונו בערעור:

27 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

פטנטים בתחום התוכנה

פטנטים בתחום התוכנה
השגה על החלטת בוחן שהגיש מרדכי טייכר, ההשגה נדונה ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני הרשם אסא קלינג. ביום 10.12.2012 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: המבקש הגיש בקשת פטנט לגבי אמצאה בשם "מכשיר ושיטה לניהול משחקי חברה". לאחר בחינה ראשונה של הבקשה מצאה כי האמצאה המתוארת בבקשה אינה כשירת פטנט לאור דרישות סעיף 3 לחוק. הבוחנת מצאה שעניינה של האמצאה תהליכים מחשבתיים ועיבוד על ידי מחשב אשר לכשעצמם אינם טכנולוגיים. כמו כן, מצאה הבוחנת שכל המרכיבים לדרכי ביצוע האמצאה המתוארים והנתבעים כ- "a database, a processor, an input port" אינם חדשים אלא כלליים וידועים. 
 
תוצאות ההליך: הבקשה נדחית, הבקשה מבוקשת היא בגין תהליך מחשבתי אבסטרקטי (שאינו יכול להיות מוגן בפטנט) ואין המדובר בביטוי תכונות פיזיות (כנדרש בפטנט).
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

9 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

בקשת פטנט זמנית - Provisional Patent Application

בקשת פטנט זמנית - Provisional Patent Application
יזמים וממציאים רבים אשר נמצאים בשלביהם המוקדמים של פיתוח רעיון, מעוניינים בקבלת הגנה משפטית לרעיונותיהם, הגנה אשר תאפשר את "פרסום עצמי" של הרעיון לגורמים שונים מבלי שהדבר יחשב כפרסום קודם אשר בעתיד עלול לשלול את הפטנט לכשיוגש. כך למשל קורה לרוב כאשר קם הצורך בחשיפת הרעיון בפני משקיעים או שותפים אסטרטגיים לצורך גיוס משאבים כלכלים עבור פיתוח ההמצאה. 
 
לבעיה זו יש בדרך כלל שני פתרונות מרכזיים: האחד, חתימה על הסכם סודיות (אשר יתרונותיו וחסרונותיו מפורטים במאמר – הסכם סודיות בעד ונגד) והשני, הגשת בקשת פטנט זמני. פתרונות אלו נועדו להתמודד עם בעיה של מחסור בזמן ומחסור במשאבים כספיים לצורך רישום פטנט מלא ומקיף.
 
בקשת פטנט זמנית - Provisional Patent Application הינה הליך שהחל דרכו לראשונה במשרדי רשם הפטנטים בארה"ב החל מיום 8/6/1995. הליך זה אפשרי כיום לביצוע אך ורק במשרדי רשם הפטנטים בארה"ב.
 
מטרת הליך זה הינה מתן פיתרון זול ומהיר לאלו אשר מוגבלים בטווחי הזמנים ומבחינה תקציבית. על כן, כאשר היזם/ממציא אינו בעל יכולת כלכלית מיידית למימון עלויות רישום פטנט במדינות היעד המבוקשות או לחלופין, כאשר נמצא הוא בשלב בו יתכנו שינויים קלים ולא מהותיים ברעיון עצמו, אך עדיין מעוניין הוא להחיל על הרעיון הגנה ולאבטחו משפטית נמליץ על הגשת בקשת פטנט זמנית ולא על הגשת בקשה פטנט מלאה במסלול הרגיל.
 
בקשת הפטנט הזמנית המוגשת אינה נבחנת כלל ואינה מפורסמת על ידי הרשם האמריקאי או על ידי אף גורם אחר, אלא מעמידה לרשות המבקש תאריך הגשה ומספר סידורי, במידה ואכן יבחר הממציא/היזם בתום השנה מרגע הגשת בהקשה הזמנית, לרשום את הפטנט בבקשה מלאה ומסודרת יעמוד לרשותו ולרשות הפטנט תאריך הבכורה (רטרואקטיבי) מן היום בו הוגשה הבקשה הזמנית.
 
תוכנה של הבקשה מחייב את מגיש הבקשה במתן תוכן מפורט ומקיף המציג הרקע לרעיון ואת הרעיון בצורה ברורה ומפורטת. אנו ממליצים כי בקשה לפטנט זמני תכלול את הפרטים הבאים:
 
1. רקע לתחום ההמצאה – יש לפרט את המצב הקיים כיום בתחום ההמצאה ואת החיסרון של מצב זה (לרבות פטנטים שונים הקיימים בתחום ההמצאה).
 
2. מוצרים קרובים – יש לפרט מהם המוצרים הקרובים ביותר להמצאה שלכם.
 
3. תיאור ההמצאה - יש לתאר את תיאור ההמצאה (מטרתה, חלקים, ההרכב, כיצד היא פועלת וכו').
 
4. שרטוטים ותרשימי זרימה – יש לצרף תרשימי זרימה או שרטוט ידני (או ממוחשב) של ההמצאה, כשהחלקים העיקריים שבה מובלטים ומוסברים.
 
5. בעיות והגבלות – יש לתאר את הבעיות, ההגבלות והחסרונות הקשורים בפתרונות קיימים שההמצאה שלכם פותרת.
 
6. חדשנות – יש לפרט אלו מרכיבים, צירופים של חלקים קיימים, מוצרים או שיטות מביאים לשיפור מול הטכנולוגיה הקיימת.
 
7. שימושים פוטנציאליים – יש לפרט מהם השימושים הפוטנציאליים הידועים לשימוש בהמצאה.
 
8. תיאורים ועיצובים שונים - יש לפרט עיצובים אפשריים אחרים, אם ישנם, להמצאה (עיצובים מבניים אחרים, רכיבים שונים, חומרים, צעדים בתהליך וכיוב'.)
 
פרטים אלו יתוארו במסגרת הפרקים השונים של בקשת הפטנט הזמני ובהם:
FIELD OF THE INVENTION
BACKGROUND OF THE INVENTION
SUMMARY OF THE INVENTION
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS 
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS  
 
להבדיל מהגשת בקשת פטנט רגילה, מומלץ כי בקשת הפטנט הזמנית תוגש ללא פרק ה"תביעות" (CLAIMS) כאשר למגיש הבקשה עומדים 12 חודשים מיום הגשתה להחליפה בבקשת פטנט מלאה המכילה היא את פרק ה"תביעות" (CLAIMS). בקשת הפטנט המלאה אשר תוגש בתום 12 החודשים מיום הגשת הבקשה הזמני, אמורה להיות נאמנה לפירוט הבקשה בבקשת הפטנט הזמנית ועל פיה והיא תכלול פירוט גדול יותר של הבקשה ובנוסף גם את פרק ה"תביעות" (CLAIMS) – אשר מגדיר את היקף המונופול של הפטנט.
 
 מאידך במידה ויבחר הממציא/היזם שלא להגיש את בקשת הפטנט המלאה בתום 12 החודשים, תימחק הבקשה כלא הייתה ממאגרי רשם הפטנטים האמריקאי. הסיכון במצב זה, הוא שבתקופת 12 החודשים במידה והמבקש גילה את פרטי הבקשה או הרעיון לצד שלישי, גילוי זה עלול להיחשב כפרסום קודם ולהפוך את ההמצאה לנחלת הכלל (ככל ולא מוגשת מכוח הבקשה הזמנית בקשה מלאה). על כן אנו ממליצים להחתים כל צד שלישי שנחשף לבקשה הזמנית על הסכם סודיות.

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור