משרד בוטיק העוסק בתחומי קניין רוחני, פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים ואינטרנט

תג: פטנט בתוכנה

11 במרץ, 2014,

0 תגובות

פטנט על שיטה בתחום התוכנה והחומרה

פטנט על שיטה בתחום התוכנה והחומרה
בקשה לפטנט מספר 190125 שהוגשה לרשם הפטנטים בישראל על ידי חברת DIGITAL LAYERS. ההשגה נדונה בפני רשם הפטנטים אסא קלינג. ביום 17.2.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: בוחן הפטנטים החליט שלא ליתן פטנט בגין בקשה לפטנט "שיטה, מערכת, ומכשיר להעברת שכבות מדיה". הבוחן הפטנטים סבר כי האמצאה הנתבעת במסגרת הבקשה אינה כשירת פטנט לאור הוראת סעיף 3 לחוק. במכתב הסירוב ציינה הבוחנת כי: האמצאה  "מתמצה כל-כולה בתחום התוכן ... כך שהיא אינה אלא יישום מופשט של תהליך מחשבתי טהור ו/או שיטה עסקית..." ועל כן לא ניתן לקבל פטנט בגינה.
 
תוצאות ההליך: הבקשה לרישום פטנט מתקבלת. נפסק כי אין המדובר באמצאה שהיא יישום מופשט של תהליך מחשבתי טהור או שיטה עסקית כפי שסברה הבוחנת. האמצאה כוללת קשרי גומלין בין רכיבים טכנולוגיים וחלוקת פעולות המגדירה את פעולותיו של כל רכיב. יש בבקשה גם חריגה מעבר לאוטומציה גרידא והיא ממוענת לבעל מקצוע טכנולוגי. בהצטבר כלל הדברים הללו עולה שהאמצאה שבבקשה דנן בעלת אופי טכנולוגי מוחשי ולכן באה בגדר תחום טכנולוגי.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 
 

27 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

פטנטים בתחום התוכנה

פטנטים בתחום התוכנה
השגה על החלטת בוחן שהגיש מרדכי טייכר, ההשגה נדונה ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני הרשם אסא קלינג. ביום 10.12.2012 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: המבקש הגיש בקשת פטנט לגבי אמצאה בשם "מכשיר ושיטה לניהול משחקי חברה". לאחר בחינה ראשונה של הבקשה מצאה כי האמצאה המתוארת בבקשה אינה כשירת פטנט לאור דרישות סעיף 3 לחוק. הבוחנת מצאה שעניינה של האמצאה תהליכים מחשבתיים ועיבוד על ידי מחשב אשר לכשעצמם אינם טכנולוגיים. כמו כן, מצאה הבוחנת שכל המרכיבים לדרכי ביצוע האמצאה המתוארים והנתבעים כ- "a database, a processor, an input port" אינם חדשים אלא כלליים וידועים. 
 
תוצאות ההליך: הבקשה נדחית, הבקשה מבוקשת היא בגין תהליך מחשבתי אבסטרקטי (שאינו יכול להיות מוגן בפטנט) ואין המדובר בביטוי תכונות פיזיות (כנדרש בפטנט).
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

8 במרץ, 2010,

3 תגובות

בית המשפט העליון בארה"ב הכריע: שיטה לעשיית עסקית כשירה לרישום כפטנט

אמש, בפסק דין תקדימי בעניין בילסקי (Bilski), שלו השפעה מכרעת על עולם העסקים בכלל ועל אפליקציות השירות באינטרנט בפרט, קבע בית המשפט כי ניתן לרשום כפטנטים שיטות לעשיית עסקים.

שיטה לעשיית עסקים היא שיטה שפותחה על ידי בית עסק או ספק שירות כלשהו במטרה לבדל את בית העסק שבו השיטה מיושמת משאר המתחרים שלו. מתן פטנט על שיטה עסקית מאפשר לבעל הפטנט למנוע ממתחריו לעשות שימוש באותה השיטה או בשיטה הדומה לה או, אם יבחר בכך, לתת רישיון לעסקים אחרים להשתמש בשיטה. פטנט השיטה לעשיית עסקים המוכר והמדובר ביותר שאושר אך לאחרונה על ידי רשם הפטנטים האמריקני, הוא הפטנט של ענק האינטרנט Amazon.com לרכישה של מוצר בקליק אחד.

בית המשפט קבע כי שיטות לעשיית עסקים הן כשירות לרישום כפטנטים. בקביעה זו, הפך בית המשפט העליון את החלטת בית המשפט הפדראלי לערעורים שקבע כי המצאות שעיקרן הוא שיטה לעשיית עסקים, אינן כשירות לרישום אלא אם הן עונות על מבחן ה- Machine or Transformation, היינו כוללות מכונה שמטרתה ליישם את השיטה או שתהליך יישום השיטה משנה דבר מסוים, יהא מוחשי או לא, לדבר אחר.

התוצאה הישירה של החלטה זו היא כי גם פטנטים על תוכנה, אינטרנט ואלגוריתמים הינם כעת כשירות לרישום כפטנט בארצות הברית.

בית המשפט קבע כי מבחן "המכונה או השינוי" אינו המבחן היחיד להכרעה באם הרעיון נשוא הפטנט הינו פטנטבילי או לא וכי יש לקחת בחשבון את מכלול הנסיבות ולהתייחס לחדשנות שבהמצאה. עם זאת, בית המשפט לא קבע מבחן חדש ומוגדר להכרעה בדבר כשירות שיטות עסקיות לרישום כפטנט ו"הזמין" את בתי המשפט ליצור סטנדרטים מדויקים יותר לשאלה זו התואמת את רוח פסק הדין בעניין בילסקי.

יודגש, כי בישראל שיטות לעשיית עסקים עדיין אינן כשירות לרישום כפטנט, אלא אם הן מוגדרות כ"המצאות היברידיות". בדומה למבחן "המכונה או השינוי" שבוטל כעת בפסיקה האמריקנית, קבע רשם הפטנטים בישראל, כי המצאה היברידית היא המצאה שחלקה שיטה עסקית, וחלקה בתחום טכנולוגי הכשיר מלכתחילה לרישום כפטנט. עוד נקבע כי בכל הנוגע להמצאה היברידית, "אם לב ההמצאה בתחום הטכנולוגי, האמצאה כשירת פטנט ואם לאו – אינה כשירת פטנט".

ההחלטה התקדימית בעניין בילסקי זו מסירה כמעט לחלוטין את ההגבלות לרישום שיטות עסקיות כפטנטים, דבר שיוביל לעלייה חדה בהגשת בקשות לפטנטים בתחומי התוכנה, השירות, העסקים באינטרנט ועל אלגוריתמים מתימטיים.

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור