משרד בוטיק העוסק בתחומי קניין רוחני, פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים ואינטרנט

פטנט ביחס למערכת דואר אלקטרוני - פרסום קודם והתקדמות המצאתית

יגאל עטיה - בקשת פטנט מספר 201892 - השגה על החלטת בוחן

7 ביולי, 2013,

יונתן דרורי

בקשת פטנט שהוגשה על ידי יגאל עטייה ונדונה ברשות הפטנטים, בפני רשם הפטנטים אסא קלינג. ביום 25.6.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: בקשה להשיג על החלטת בוחן לסרב לבקשה לפטנט אשר הוגשה לגבי אמצאה שכותרתה "מערכת דואר אלקטרוני".
 
הבוחן החליט על סירוב הבקשה במסגרת הוראות תקנה 45 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968. עיקר הליקויים עליהם עמדו הבוחנים הם העדר חידוש והתקדמות אמצאתית לאור הוראות סעיפים 4 ו-5 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הפטנטים"), כמו גם אי עמידה בהוראות סעיף 13(א) לחוק הפטנטים ובהוראות תקנה 20 לתקנות הפטנטים.
 
תוצאות ההליך: הבקשה נדחית
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

פרסום קודם 

נפסק כי הפרסום ring-of-saturn מגלה את כל רכיבי האמצאה הנתבעת ויש בו כדי להוות ידע קודם השולל חידוש מבקשת הפטנט.
 

התקדמות המצאתית

בחינתה של ההתקדמות האמצאתית לאור הוראות סעיף 5 לחוק הפטנטים, תיעשה על סמך הידע המקצועי הקיים בתחום בו היא עוסקת. כפי שנקבע בע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45:
"כלל בסיסי בשאלת ההתקדמות ההמצאתית הוא, כי יש לבחון את הידע המקצועי הכולל בתחום הרלוואנטי, ולצורך כך מותר לצרף פירסומים קודמים יחדיו לתמונה כוללת... אולם, יש לזכור תמיד, כי גם על פעולת הצירוף האמורה להיות מובנת מאליה לבעל המקצוע במועד הרלוואנטי; שאם נדרש צעד המצאתי לצורך כך - במיוחד מקום בו מדובר בליקוטם של פירורי מידע ממקורות שונים - אין התמונה הכוללת מובנת מאליה, ולא ניתן לומר, כי אין באמצאה שבפטנט משום התקדמות המצאתית." (בפסקא 49 לפסק הדין) 
 
נפסק כי צירופיהם של הפרסומים הנוספים שנמצאו על ידי הבוחן מגלים גם הם את האמצאה הנתבעת בתביעה 1. צירוף בקשת פטנט 346' יחד עם כל אחד מהפרסומים Min Wu או Wedlund, ולא כל שכן צירופם יחד עם פרסום ring-of-saturn, מגלה את האמצאה. שני רכיבי האמצאה מגולים בכל שילוב כאמור. 
 

דרכי ביצוע האמצאה - דרישת הפירוט

נפסק כי דרכי ביצוע האמצאה המתוארים בבקשה, לרבות החלופות השונות אשר לכאורה נתבעות בתביעות התלויות, כה כלליים עד כדי כך שמתבקשת המסקנה שאף לשיטת המבקש, הנם מובנים מאליהם לבעל המקצוע לו אין צורך לספק הסברים רבים מידי או שלחלופין לוקים הם ואינם עומדים בדרישות הפירוט שבסעיף 12(א) לחוק הפטנטים ותקנה 20(א)(2) לתקנות הפטנטים.

יש לכם שאלה לגבי המאמר?

השאירו תגובה

אני מאשר את

תנאי השימוש

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור