משרד בוטיק העוסק בתחומי קניין רוחני, פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים ואינטרנט

העדר התקדמות המצאתית בתרופה

AstraZeneca AB v Apotex Pty

6 בספטמבר, 2015,

אופרי פוקס

בית המשפט העליון באוסטרליה דחה פה אחד ערעור על החלטה של בית המשפט המחוזי אשר קבעה כי לא קיימת התקדמות המצאתית בתרופה להורדת כולסטרול בדם. 
 
בבעלותה של חברת אסטרזנקה פטנט רשום על תרופה להפחתת כולסטרול (המשווקת תחת השם "Crestor"). חברות מתחרות אחרות ייצרו ושיווקו תרופות גנריות דומות, המכילות את רכיב הרוזובסטטין אולם במינונים נמוכים מאלו הקיימים בפטנט הרשום . אסטרזנקה טענה שיש בכך משום הפרת פטנט. 
בערכאה הראשונה, החברות להגנתן גרסו כי יש לבטל את הפטנט, בין היתר בגין העדר התקדמות המצאתית שכן רכיב הרוזובסטטין כבר הומצא ממילא. הערכאה הראשונה ביטלה את הפטנט. 
 
בארבעת הערעורים השונים (כנגד ארבע החברות ה"מפרות") ערכאת הערעור דחתה את ערעורה של אסטרזנקה. בתאריך 2.9.2015 דחה גם בית המשפט העליון של אוסטרליה את ערעורה פה אחד [AstraZeneca AB v Apotex Pty Ltd [2015] HCA 30].
 
הנשיא פרנץ'(French) (פסקאות 1–48) פסק כי לא הייתה בפטנט כל התקדמות המצאתית:
 
"an invention is to be taken to involve an inventive step when compared with the prior art base unless the invention would have been obvious to a person skilled in the relevant art in the light of the common general knowledge as it existed … before the priority date of the relevant claim, whether that knowledge is considered separately or together with the [prior art] information mentioned in subsection (3)."
 
בנימוקיו, קבע השופט פרנץ' כי כל בעל מקצוע ממוצע היה מסוגל להגיע לתהליך שמתאר הפטנט – שימוש ברכיב הרוזובסטטין במינונים מסוימים – על בסיס הידע שהיה קיים לפני תאריך בקשת הפטנט, בהתחשב בפרט בספרות המדעית שהייתה קיימת עד למועד הגשת הבקשה (ראו פסקאות 40-47 לפסק הדין).
 
השופטת קיפל (פסקאות 49–96) תמכה בעמדתו של השופט פרנץ ודחתה את טענתה של חברת אסטרזנקה, לפיה, בעל מקצוע אשר מכיר את הספרות המקצועית הקיימת בתחום, לא היה יודע בוודאות באיזו מן הדרכים האפשריות לשימוש ברכיב הנ"ל לבחור, וכי הדרך שנבחרה בפטנט מהווה בעצמה את ההתקדמות ההמצאתית (ראו פסקאות 86-95 לפסק הדין). 
 
השופטים גייגלר וקין (פסקאות 97–117) הסכימו גם הם לחוות הדעת של קודמיהם וכך גם השופט נטל (פסקאות 118–124), אשר הוסיף ותרם את פרשנותו בנוגע לסעיף הנדון בחוק הפטנטים האוסטרלי: ss 7(2)  ו- ss  7(3) [Patents Act 1990 (Cth)].
 

יש לכם שאלה לגבי המאמר?

השאירו תגובה

אני מאשר את

תנאי השימוש

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור